Върни се горе

    Първото заседание на новосъздадения Обществен съвет ще се проведе на 5 април, петък, от 14.00 ч. в Министерство на здравеопазването, заседателна зала на ІV ет. Заседанието ще бъде открито от министъра на здравеопазването проф. д-р Николай Петров. 
   Председател на Обществения съвет е заместник-министър д-р Мирослав Ненков, а със свои представители в него участват четири съсловни организации – БЛС, БЗС, БФС и БАПЗГ, както и национално признатите пациентски организации - Конфедерация „Защита на здравето”, Федерация „Български пациентски форум”, Сдружение „Българска асоциация за закрила на пациентите” и Националната пациентска организация.
   На първото заседание на Съвета членовете му ще приемат Правилата за неговата работа и дневния ред. Той е съвещателно и консултативно звено към министъра на здравеопазването, което дава становища и препоръки относно стратегията за развитие на здравеопазването и проекти на нормативни актове. Съветът ще предлага конкретни инициативи в областта на здравеопазването и ще наблюдава изпълнението на предприетите действия за развитие на здравеопазването, ще обсъжда постигнатите резултати и ще предлага мерки за оптимизация. Дейността на Обществения съвет ще бъде подпомагана от структурни звена на МЗ, които ще предоставят становища по постъпилите материали за обсъждане в Съвета.
    След приключване на първото заседание на Обществения съвет са предвидени изявления на участниците пред представителите на медиите.

Сподели в: