Върни се горе

В ефира на БНТ бяха изтеглени първите 25 печеливши от поощрителната награда на МЗ за ваксинирани. Спечелилите смарт часовник в първия жребий са: А. РАЕВА, К. ЗЛАТЕВА, С. ШИЛКОВА, А. ГЕОРГИЕВА, Х. НЕНОВ, Й. ШИШКОВ, Л. НИКОЛОВА, И. КОЮВ, П. ПЕЕВ, Т. МАКЕДОНСКА, М. ДЕКОВ, Н. МАНЕВА, С. ПАВЛОВ, А. ГЕРГИШАНОВА, И. ГРИГОРОВ, Ц. РУСЕВА, В. ЕРВАНТЯН, Е. ХРИСТОВА, М. СТОИЛКОВА, Й. ПЕТРОВА, Е. РАДАНОВА, Ц. ЦАНКОВ, А. ГЕГОВА, П. КАРЛСОН, И. ГЕОРГИЕВ-КАТАЛОЕВ.

Печелившите ще получат потвърждение, че са изтеглени в жребия чрез e-mail  и/или чрез обаждане по телефона в деня на провеждане на жребия. Печелившият трябва да отговори най-късно до 2 дни с потвърждение за получаване на наградата на имейл: ncpha_igracovid19_mz@ncpha.government.bg. Ако печелившият не отговори до 2 дни, той губи правото си за получаване на награда. В този случай организаторът ще определи друг печеливш чрез жребий на случаен принцип, посредством специално разработен за нуждите на играта софтуер.

Всеки, спечелил награда в играта, има възможност да я получи лично, в 14-дневен срок от потвърждението, че желае да получи наградата. При получаване на награда, в случай че печелившият не е навършил 18-годишна възраст или е ограничено запретен, задължително се представя писмена декларация от законния представител, с която се удостоверява, че родителят/попечителят е съгласен наградата да бъде получена.

Следващият жребий ще се проведе в петък, 15 октомври, отново в ефира на БНТ.

Сподели в: