Върни се горе

100-годишен юбилей от институционализирането на научната дейност в областта на общественото здраве в България отбеляза днес Първата национална среща по обществено здраве, организирана в НЦООЗ.  Поднесено беше приветствие от името на министъра на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова. 

На първата национална среща представители на МЗ, НЦООЗ и Столична РИОКОЗ обсъдиха актуални проблеми на общественото здравеопазване и здравето на населението в България. Трайна е тенденцията за намаляване и застаряване на населението у нас, отчетоха водещите експерти в областта на общественото здраве.   
Въпреки повишената раждаемост през последните години специалистите отчитат, че България е с най-нисък естествен прираст от страните-членки на ЕС – 4,3 на 1000 население, както и с най-висока смъртност. Водещи причини за смъртността у нас са заболяванията на органите на кръвообръщението, които предизвикват 67,4 % от общата смъртност у нас, както и злокачествените новообразувания - най-често на храносмилателната система, женските полови органи, на матката, на женската гърда и на простатата.

При физическото развитие на децата до 18-годишна възраст се наблюдава  увеличаване на ръста, увеличаване на свръхтеглото и затлъстяване. Увеличават се заболяванията на нервната система.   При 8% от децата в тази възраст  се наблюдават неврози, а при 50% са налице емоционални и поведенчески разстройства.    

По време националната среща с  почтен плакет и грамота на името на акад. Тошко Петров бе отличен акад. Богдан Петрунов за висок професионализъм и значим принос в общественото здравеопазване.  Наградите бяха връчени от проф. Иван Миланов, заместник-министър на здравеопазването и доц. Стефка Петрова, директор на Националния център по опазване на общественото здраве. Наградата е учредена от Министерство на здравеопазването и Националния център за опазване на общественото здраве.

Сподели в: