Върни се горе

В четвъртък, 15 ноември, от 9.00 ч. започва Първата национална среща по качество и стандарти в здравеопазването.  Тя е под патронажа на Министерството на здравеопазването и ще се проведе в новотел „Пловдив” в Пловдив.

Във форума ще вземат участие заместник-министрите на здравеопазването д-р Валери Цеков и д-р Матей Матеев.

В националната среща ще участват Жерар Шметц – изпълнителен директор на Европейския регионален офис на Световната здравна организация, Джереми Вейлард – съветник по политическите въпроси и равнопоставеността за Европа към СЗО, Дейвид Сомек – вицепрезидент на Европейската асоциация за качество на здравеопазването (ESQH), представители на Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, лечебни заведения, съсловни организация и професионални сдружения.

Целта на конференцията е запознаване с европейската практика и опит в прилагането на модели и системи за измерване и контрол на качеството на различните видове медицински и свързани с тях услуги като част от политиките за безопастност на пациентите.

В рамките на националната среща ще се проведе широко експертно обсъждане по проблемите, свързани с измерване на качеството на предоставяните медицински, дентални, балнеологични, рехабилитационни и други услуги, свързани със здравето на хората, както и съществуващите стандарти за качество.

Ще се обсъди и необходимостта от въвеждането на нови стандарти и оценка на качеството на медицинската помощ. Очакваният резултат от това е да се повиши нивото на сигурност и безопасност на медицинските услуги в болничната и извънболничната помощ, в защита интересите на гражданите.
По време на срещата ще се дискутира и необходимостта от изграждане на независима национална система за оценка и акредитация на лечебните заведения. Целта е да се постнигне по-голяма прозрачност и възможност за избор от страна на пациентите, доброволните здравноосигурителни и застрахователни дружества, здравната каса и другите публични осигурителни фондове, а едновременно с това и да се повиши икономическата ефективност на националната система за здравеопазване.

Сподели в: