Върни се горе

Във връзка  с пускането в експлоатация на Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България (Електронната система), Ви уведомяваме, че  на 22.11.2016 г. и на 23.11.2016 г.  ще се проведат обучения за работата с всички функционалности на Електронната система.

Обучението ще се проведе  от представители на разработчика на системата "Контракс" АД в сградата на Министерството на здравеопазването на площад "Света Неделя" № 5, в залата на 4-тия етаж. Графикът  на провежданите обучения е следния:

Дата на обучение

Модул

22.11.2016 г.

от 09:00 до 12:30 часа

22.11.2016 г.

от 13:30 до 17:00 часа

23.11.2016 г.

от 09:00 до 12:30 часа

23.11.2016 г.

от 13:30 до 17:00 часа

               

В случай че желаете да вземете участие в обучението, моля да изпратите информация  на представителите на министерство на здравеопазването, които ще изготвят график за обучението. Необходимо е да се посочат брой на участниците, както и дата и час (избрани от таблицата). Информацията да се изпрати до 21.11.2016 г.

Контакти за записване:

Email: press@mh.government.bg

Телефони: 02/9301-119; 02/9301-118; 02/9301-107; 02/9301-250;

Сподели в: