Върни се горе

На 08.05.2019 г. от 11:00 ч. до 13:30 ч. българско време, Главна дирекция „Здраве и безопасност на храните“ към Европейската комисия организира информационен уебинар относно Годишния работен план за 2019 г. по Третата програма на Европейския съюз в областта на здравеопазването за периода 2014 – 2020 г.

По време на уебинарът ще се представи информация за допустимите кандидати за финансиране съгласно Годишния работен план за 2019 г., както и начините на финансиране, планираните срокове и обществените поръчки. В края на уебинара ще има възможност да се задават въпроси. Програмата на уебинара е публикувана на следния адрес:

http://ec.europa.eu/chafea/health/newsroom/news/documents/Invitation_Webinar-Chafea-Health-Unit_08-May-2019.pdf

Подробна информация относно поканите за представяне на проектни предложения може да бъде намерена на официалната интернет страница на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (CHAFEA): http://ec.europa.eu/chafea/health/newsroom/index_en.htm

В Годишния работен план за 2019 г. по Третата здравна програма на ЕС са определени приоритетните области и критериите за финансиране на действия по програмата. Въз основа на това се публикуват покани за представяне на проектни предложения, с подробно описание на различните видове схеми за финансиране и процедурите, които следват, както и правилата за участие.

Общият размер на средствата по годишния работен план за 2019 г. е 63 943 560 евро.

Годишният работен план за 2019 г. е публикуван на следния адрес: 

https://ec.europa.eu/health/funding/adoption_workplan_2019_en .

Сподели в: