Върни се горе

На 04.03.2020 г., от 15:00 ч. до 17:30 ч. българско време, Главна дирекция „Здраве и безопасност на храните“ към Европейската комисия организира информационен уебинар относно Годишния работен план за 2020 г. по Третата програма на Европейския съюз в областта на здравеопазването за периода 2014 – 2020 г.

По време на уебинарa ще се представи информация за допустимите кандидати за финансиране съгласно Годишния работен план за 2020 г., както и начините на финансиране, планираните срокове и обществените поръчки. В края на уебинара ще има възможност да се задават въпроси. Програмата на уебинара е публикувана на следния адрес:

https://ec.europa.eu/chafea/health/newsroom/news/21012020/documents/Invitation_annual_work_plan_4March.pdf

Подробна информация относно поканите за представяне на проектни предложения може да бъде намерена на официалната интернет страница на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (CHAFEA): https://ec.europa.eu/chafea/health/programme/index_en.htm

В Годишния работен план за 2020 г. по Третата здравна програма на ЕС са определени приоритетните области и критериите за финансиране на действия по програмата. Въз основа на това се публикуват покани за представяне на проектни предложения, с подробно описание на различните видове схеми за финансиране и процедурите, които следват, както и правилата за участие.

Общият размер на средствата по Годишния работен план за 2020 г. е 69 674 000 евро.

Годишният работен план за 2020 г. е публикуван на следния адрес: 

https://ec.europa.eu/health/funding/adoption_workplan_2020_en .

Сподели в: