Върни се горе

Със заповед № РД - 09-842 от 01.12.2000 г. на Министъра на здравеопазването д-р Илко Семерджиев бе назначена проверка на причините за смъртта на шестгодишния Мартин М. Господинов от гр. Варна.

Комисия в състав националните консултанти по педиатрия - проф. Драган Бобев, УНГ болести – проф. Иван Ценев и съдебна медицина – доц. Никола Ненков се запозна обстойно с всички документи по случая.  Задълбоченият анализ на медицинската документация на клиничните прояви на заболяването, с тяхната еволюция и изход, и обективните данни от патологоанатомичната и съдебномедицинска експертизи показват, че се касае за заболяване с твърде оскъдна симптоматика, но с мълниеносно развитие и фатален изход.

Сравнително доброто първоначално общо състояние на детето, на фона на умерения фебрилитет при съответните обективни промени, е дало основание да бъде поставена диагноза “Фоликуларен тонзилит”. Двадесет и четири часа след първите клинични признаци неочаквано се появяват белези на бързо прогресиращо токсично състояние, което независимо от спешната реанимация не е било възможно да се превъзмогне.

Тежката и непрекъснато задълбочаваща се дихателна и сърдечно съдова недостатъчност води до смърт.  Хипотезата за “токсична форма на грип” е най-вероятната причина за смъртта на Мартин М. Господинов, за която има достатъчно основания - както в клиничната симптоматика и еволюция, така и в спецификата на промените, установени при патологоанатомичното изследване. 

Следва да се приеме и възможността мълниеносното протичане и фаталния изход да бъдат обусловени и от вероятен вторичен вирус – предизвикан неспецифичен имунен дефицит, определящ протичането на болестния процес. Обективен и реален израз на подобни подозрения е установената патологоанатомично “оскъдна клетъчна неутрофилна реакция в първичното огнище – тонзили, и таргетните органи” /бял дроб, сърце, мозък, черен дроб, надбъбреци/.  

Обобщената преценка подсказва, че се касае за случай, при който протичането и изходът на заболяването трудно биха могли да бъдат предвидени и адекватно и ефикасно контролирани. Това, за съжаление, са случаите, които оформят т.нар. “неизбежен морталитет”>0,5/ при сезонни вирусни епидемични взривове. Този процент остава независим от професионална компетентност, терапевтични домогвания и съвършената организация.

Сподели в: