Върни се горе

На 15 август в Министерство на здравеопазването се проведе заключителен демонстрационен семинар в изпълнение на Работен пакет 6 – „Пилотно приложение на G.S.R механизма – Опериране на G.S.R мрежата: Повишаване на капацитета, провеждане на G.S.R консултативни процеси и прилагане на пилотен план за действие” по проект SEE EoI/A/788/4.1/X „Правителствена социална отговорност: Иновативен подход на качество в правителствените действия и резултати, Модел G.S.R ”, финансиран по Оперативна програма "Югоизточна Европа 2007 – 2013. 

Обучителите по правителствена социална отговорност от Регионалните здравни инспекции представиха подробни планове за действие. Беше представено и практическото приложение на G.S.R механизма на национално ниво. 

В събитието взеха участие служители от Министерство на здравеопазването, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на труда и социалната политика и представители на Регионални здравни инспекции в София, София област, Перник, Кюстендил и Благоевград.

Сподели в: