Върни се горе

На 12 и 13 септември в гр. София се проведе работна среща по Дейност 2 – „Комуникация и разпространение“ от проект SEE EoI/A/788/4.1/X „Правителствена социална отговорност: Иновативен подход  на качество в правителствените действия и резултати, Модел G.S.R (Governmental Social Responsibility Model: An Innovative Approach of Quality in Governmental Operations and Outcomes) - G.S.R. Model", финансиран по Оперативна програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013".

На срещата се обсъдиха постигнати резултати, напредък на проекта по дейности и се набелязаха следващите стъпки за успешното му реализиране. Присъстваха партньори от следните организации: Hellenic Organisation for Standartization (ELOT) – основен партньор, Basilicata Region – Италия, City hall of Iasi, - Румъния, Innostart – Унгария, Business service centre of government of Zenica_Doboj Canton– Босна и Херцеговина, Municipality of Bari– Италия и Department of engineering for innovation – Univercity of Salento – Италия.

Сподели в: