Върни се горе

             На 21.01.2014 г. се проведе извънредно заседание на Обществения съвет към Център „Фонд за лечение на деца”. 

             Беше продължено разглеждането на заявленията на общо 26 деца (от предходното заседание на 14.01.2014 г.), като от тях бяха одобрени заявленията на 21 деца. Три деца ще заминат за първи път за лечение в чужбина със средства от Фонда, като едното от тях беше одобрено за извършване на бъбречна трансплантация. Пет деца бяха одобрени за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина. Лечението на 11 деца в България ще бъде подпомогнато от Фонда. Две деца ще бъдат подпомогнати за доплащане на лечението в чужбина. Вземането на решения по 3 заявления беше отложено, тъй като е необходимо да бъдат получени допълнителни документи, да бъдат извършени прегледи и да бъдат изискани допълнителни медицински становища.
 
           Две заявления не получиха одобрение за подпомагане на лечението от Фонда. Не бяха одобрени:

·        Заявление за лечение в чужбина - поради отрицателни медицински становища за необходимост от провеждане на лечението в чужбина и възможност за неговото осъществяване в България;
·        Заявление за лечение в чужбина - тъй като съгласно Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца” заявеното подпомагане не попада в обхвата на дейността на Фонда.
 
         Обща гласувана сума в размер на 157 517.62 лв. – в това число за лечение в чужбина – 24 330.60 лв.; продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина – 26 112.17 лв.; за лечение в България – 65 357 лв.; за доплащане на лечението – 41 717.85 лв.
 
         Следващото редовно заседание на Обществения съвет ще се проведе на 28.01.2014 г. 
 

Сподели в: