Върни се горе

Нарастващите предизвикателства в глобален мащаб, свързани с увеличаването на потоците от бежанци заради конфликта в Украйна и необходимостта здравните системи в приемните страни да бъдат укрепени, за да посрещнат нуждите им бяха акцент в речта на министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова по време на дискусия, която се проведе в рамките на 75-тата сесия на Световната здравна асамблея. Дискусията беше организирана от регионалните директори на регион Европа, Африка и Източно Средиземноморие на СЗО на тема: „Здраве за всички, независимо откъде идват“, посветена на здравето на бежанците и мигрантите. Проф. Сербезова обърна внимание на необходимостта от обединяването на усилията на всички държави в съгласувани и консолидирани действия във всички сектори, както и от активното съдействие на регионалните офиси на СЗО, тъй като никоя страна не би могла да се справи сама.

Припомняме, че в периода 22 - 28 май 2022 г. в гр. Женева, Конфедерация Швейцария се проведе 75-та сесия на Световната здравна асамблея, посветена на темата „Здраве за мир, мир за здраве“. Още в началото на форума българският министър на здравеопазването проф. Асена Сербезова беше избрана от Асамблеята за вицепрезидент, представляващ Европейския регион, а на 24 май председателства 4-тата пленарна сесия.

Възможностите за засилване на връзките и сътрудничеството между българската държава и международните организации в системата на ООН обсъди здравният министър с представители на българската общност, работещи в системата на ООН. Проф. Сербезова посочи, че именно те са най-добрите посланици на страната ни в организацията и е сигурна, че всеки един от тях спомага ролята на България в подобни институции да бъде видима. Всички изразиха готовност за по-добра координация и съвместна работа по ключови теми и проекти от значение и за България, и за ООН.

В рамките на Световната здравна асамблея министър Сербезова проведе редица неформални срещи с ръководители на делегации, включително и с генералния директор на СЗО д-р Тедрос Гебрейесус, и с регионалния директор на СЗО за Европа д-р Ханс Клуге. Проф. Сербезова отбеляза необходимостта от засилване на взаимодействието между България и СЗО по линия на Двугодишното споразумение за сътрудничество (2022-2023 г.), подписано на 7 март т. г. Сред заложените в него приоритети са: подкрепа за реформата в здравните услуги в областта на психичното здраве, дейности по линия на превенцията и контрола на хроничните незаразни болести и борба с рисковите фактори, както и повишаване на здравната грамотност на населението и промоция на здравето в училищата.

            При закриването на 75-та сесия проф. Сербезова връчи на генералния директор на СЗО плакет на министъра на здравеопазването на България.

Сподели в: