Върни се горе

Днес, 1 октомври, министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов проведе работна среща с д-р Джейн Муита, представител на УНИЦЕФ за България.

Обсъдени бяха съвместната работа на УНИЦЕФ с правителството на Република България в областта на деинституционализацията на грижите за деца, ранното детско развитие и патронажните грижи за деца.

Акценти бяха поставени и върху предстоящата актуализация на Двугодишния работен план между УНИЦЕФ – България и Министерството на здравеопазването за периода 2021-2022 г., справянето с пандемията от COVID-19 от страна на българските здравни власти, както и необходимостта от използване на различни иновативни подходи за информиране на родителите.

Министър Ангелов постави висока оценка на ролята на УНИЦЕФ, като водещ авторитет в услугите и грижите за децата в световен мащаб и изрази благодарност за направеното от УНИЦЕФ дарение на лични предпазни средства. Здравният министър изрази готовност за активна съвместна работа по въпросите на детското здраве.

Д-р Муита поздрави проф. Ангелов за успеха на Министерство на здравеопазването при координиране на отговора на COVID-19. От страна на УНИЦЕФ беше подчертано, че призивът на Организацията на обединените нации е да работим заедно, защото така могат да бъдат постигнати добри резултати.

Сподели в: