Върни се горе

Заместник-министърът на здравеопазването проф. Илко Гетов получи грамота от Националната мрежа на здравните медиатори с благодарност за подкрепата за подобряване достъпа до здравеопазване на уязвими общности и групи в България. Грамота получи и главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев.

Събитието беше по повод 15-ата Национална обучителна среща на здравните медиатори под надслов „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“.

„Повече от десетилетие ни дели от старта на този проект и оттогава досега незаменимата му роля за успешното сътрудничество между регионалните здравни инспекции, лечебните заведения, социалните работници и неправителствените организации за подобряване на здравето на уязвимите малцинствени групи продължава да дава ползотворни резултати”, заяви проф. Гетов. Той посочи, че през настоящата година е обучен и първият випуск от здравни медиатори, които са получили сертификати за работа в болници и лечебни заведения.

Здравните медиатори работят с уязвими ромски общности и други групи в неравностойно положение като се стремят да инициират промени и да въвеждат нови модели на работа за подобряване на здравеопазването, за достъпни и качествени социални и образователни услуги. В България работят 307 здравни медиатори в повече от 150 общини.

Сподели в: