Върни се горе

              На 25 и 26 октомври в столичната зала „Сердика” – Шератон се състоя Деветата национална конференция по медицинска етика с международно участие. 

            Първият основен доклад на научния форум бе на министъра на здравеопазването д-р Таня Андреева – „Политика на здравеопазването за подобряване здравето на нацията”. Доклада представи заместник- министърът на здравеопазването проф. Чавдар Славов. Той посочи основните проблеми в здравния сектор, които сегашното ръководство на Министерство на здравеопазването е заварило и подчерта нуждата от инвестиции в системата - в сфери като: електронно здравеопазване, образователни програми, организация на финансовите механизми и др. 

          Проф. Славов изтъкна необходимостта от преструктуриране и модернизация на болниците и отбеляза, че проблемът трябва да се решава в посока на консолидиране на съществуващите болнични заведения. Такова е и становището на Световната банка. 

         Той обяви, че на 30 октомври ще се проведе обсъждане на здравната стратегия за следващия програмен период – 2014-2020 г. Предвидена е дискусия, в която за участие са поканени представители на Световната банка и Европейската комисия, както и на различни институции, неправителствени и съсловни организации. 

       В доклада бяха разгледани приоритетните области в здравеопазването, включени в стратегията – намаляване факторите на здравния риск и превенция на социално значимите заболявания, майчино и училищно здравеопазване, модернизиране на спешната помощ, специализация на работещите в здравния сектор, въвеждане на интегрирана информационна система, регионална политика, насочена към подпомагане на лечебните заведения в отдалечените райони на страната. 

      В духа на конференцията, проф. Славов постави акцент върху основната цел, към която са насочени промените в системата гарантиране на достъп до здравно осигуряване и качествена медицинска помощ за всички българи.
 
***
       Организатори на форума са Медицинският университет в София, Институтът за изследване на обществеността и знанието и Българският лекарски съюз.

Сподели в: