Върни се горе

България споделя мнението, че дейностите на европейско ниво по разработване и внедряване на иновативни цифрови решения в подкрепа на обмена на здравни данни и информация с цел улесняване на трансграничното предоставяне на здравни грижи имат потенциала да постигнат заложените цели. „Същевременно при внедряването и прилагането на тези иновативни решения следва да се отчитат различните възможности, спецификите на населението на всяка държава членка (включително по отношение на дигиталната грамотност сред застаряващото население), особеностите на здравната система, нивото на цифровизация, управлението и финансовият ѝ ресурс.“ Това посочи министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова по време на дебата относно Регламента за Европейското пространство за здравни данни, който се проведе днес, 14 юни, в рамките на редовно заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване“.

Министрите обсъдиха очакваните ползи от цифровизацията на здравния сектор, но и от необходимостта от отчитане на ефекта върху здравните услуги и медицинските грижи в държавите членки, инвестициите в инфраструктура, защитата на личните данни и спазването на етични принципи, свързани с достъпа до данни на пациенти. Министър Сербезова акцентира и върху запазването на възможността за споделяне на пациентски данни като право, а не като задължение. Тя подчерта, че е необходимо информираното съгласие на гражданите за употреба на данните им да остане, за да се съхрани доверието им в системата.

Ключова в дневния ред беше дискусията за ваксините срещу COVID-19. Министрите на България, Хърватска, Естония, Унгария, Литва, Латвия, Полша, Румъния, Словения и Словакия представиха общо писмо до ЕК с настояване за редуциране на предстоящите доставки на ваксини, както и за предоговаряне на условията по споразуменията, подписани от ЕК, така че да бъде гарантирано ефективното разходване на публичен ресурс и да има клаузи, защитаващи обществения интерес. Министър Сербезова изрази сериозната си загриженост относно излишъка на ваксини срещу COVID-19, които предстои да бъдат бракувани, тъй като доставяните количества ваксини сериозно надхвърлят потребностите на населението.  Здравният министър припомни, че България е изпращала до ЕК писма с конкретни предложения за промяна в текстовете на споразуменията.

Сред темите, предвидени в дневния ред на здравните министри на държавите членки на Европейския съюз, са възможностите за ревизия на Стратегията на ЕС за глобалното здраве.

Сподели в: