Върни се горе

МЗ изпълни Предварително дефиниран проект № 4 „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“ по Програма БГ 07 “Инициативи за обществено здраве”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009–2014

 

 

Основната цел на проект “Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“ е да допринесе за намаляване броя на децата с вродени заболявания и на детската смъртност в страната. Проектът се фокусира върху подобряване качеството на пренаталната диагностика и неонаталните грижи чрез модернизация на отделенията по неонатология във всички 28 области в страната и подобряване на познанията и уменията на специалистите по акушерство и гинекология в областта на пренаталната диагностика и феталната морфология. Така ще се осигури равен достъп на всички бременни жени и новородени деца до високотехнологични специализирани здравни услуги. Общата стойност на проекта е  12 774 308.06 лева (6 531 400 евро) и реализацията му се осъществява с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014, а крайният срок за изпълнение е 31 декември 2017 г.

В изпълнение на проекта е закупена високотехнологична апаратура за неонатологичните отделения и отделенията по акушерство и гинекология в 33 лечебни заведения във всички 28 области в страната. Чрез модернизация на Клиниките и отделенията по Акушерство и гинекология и Неонатология в 33 лечебни заведения за болнична помощ във всички 28 области на страната се подобрява качеството на медицинските грижи и се повишава квалификацията на медицинските специалисти, работещи в тях, като се намаляват съществуващите регионални различия.

Доставени са 436 високотехнологични медицински апарата за неонатологичните отделения в 33 лечебни заведения, сред които: 22 кувьоза за интензивни грижи за новородени и недоносени деца с екстремно ниско тегло, 26 кувьоза за интензивна грижа за новородени и недоносени деца, 45 кувьоза за специални грижи за новородени, 33 транспортни инкубатора с интегриран респиратор и монитор за интензивна терапия за новородени деца, 34 апарата за механична вентилация за новородени и недоносени деца, 22 апарата за механична вентилация за новородени и деца, 4 апарата за механична вентилация за новородени и недоносени деца с екстремно ниско тегло, 24 апарата за постоянно положително налягане в дихателните пътища, 77 инфузионни помпи, 37 монитора за основни жизнени функции с пулсоксиметър, 7 дефибрилатора, 7 ЕКГ-апарата, 4 апарата за церебрално функционално мониториране, 4 апарата за инхалаторно приложение за азотен окис, 4 апарата за контролирана церебрална хипотермия, 6 рентгенови преносими апарата, 4 мобилни ултразвукови апарата, 33 лампи за фототерапия, 7 лампи за интензивна фототерапия (360 градуса), 32 броя ултразвукови апарати 2D и 4 броя ултразвукови апарати 3D.

Лечебните заведения за болнична помощ, които получиха високотехнологична медицинска апаратура по проекта са следните: СБАЛАГ "Майчин дом", гр. София; УМБАЛ "Свети Георги" гр. Пловдив; СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов“ ЕООД, гр. Варна; СБАЛДБ „Проф. И. Митев“, гр. София; МБАЛ "Света Петка", гр. Видин; МБАЛ "Д-р Ат. Дафовски", гр. Кърджали; МБАЛ "Д-р Ст. Илиев", гр. Монтана; МБАЛ "Христо Ботев", гр. Враца; МБАЛ "Проф. Д-р П. Стоянов", гр. Ловеч; МБАЛ "Св. Анна", гр. Варна; МБАЛ гр. Добрич; МБАЛ гр. Шумен; МБАЛ „Св. Иван Рилски“, гр. Разград; МБАЛ гр. Търговище; УМБАЛ гр. Русе; МОБАЛ "Д-р Ст. Черкезов", гр. Велико Търново; МБАЛ "Д-р Тота Венкова", гр. Габрово; УМБАЛ "Д-р Г. Странски", гр. Плевен; МБАЛ гр. Хасково; МБАЛ гр. Силистра; I САГБАЛ " Св. София", гр. София; II САГБАЛ – Шейново, гр. София; УМБАЛ "Света Анна", София област; МБАЛ "Р. Ангелова", гр. Перник; МБАЛ "Д-р Н. Василев", гр. Кюстендил; МБАЛ гр. Благоевград; МБАЛ гр. Бургас; МБАЛ "Свети Пантелеймон", гр. Ямбол; МБАЛ "Д-р И. Селемински", гр. Сливен; УМБАЛ "Проф. Ст. Киркович", гр. Стара Загора; УМБАЛ гр. Пловдив; МБАЛ гр. Пазарджик и МБАЛ "Д-р Бр. Шукеров", гр. Смолян.

В изпълнение на проекта  са подобрени знанията и уменията на 131 лекари – специалисти по акушерство и гинекология в сферата на феталната морфология и пренаталната диагностика от лечебни заведения за болнична помощ в страната от всички 28 области, като резултат от договор с изпълнител СБАГАЛ „Майчин дом“ ЕАД. Проведени са обучителни в рамките на 5 работни дни всеки от тях, в периода от 2 октомври 2017 г. до 10 ноември 2017 г. с практическа и теоретична подготовка по ултразвуков скрининг, фетални аномали, доплерова диагностика, ултразвукова диагностика на рискова бременност и др., като обучените медицински специалисти са с 31 повече от заложения в проекта индикатор. 

В изпълнение на сключен договор за доставка на високотехнологични ултразвукови 2D и 3D апарати, беше организирано и проведено обучение на 13 и 14 декември 2017 г. в гр. София в СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД на водещи специалисти от 33-те лечебни заведения от всички 28 области в страната, за работа с доставените ултразвукови 2D и 3D апарати. Обучението се проведе от апликационни специалисти от екипа на производителя на ултразвуковите апарати.

Доставената високотехнологична апаратура е от водещи производители на такава апаратура в световен мащаб: “Dragerwerk” AG, Германия; “Maquet”, Швеция; “Acutronic Medical Systems” AG, Швейцария; “Intermedical S.R.L.”, Италия; “B/Braun Melsungen”  AG,  Германия; “Somo International” Ltd., Германия; “Somo International” Ltd., Германия; “TEC COM” GmbH, Австрия; “NoxBox” Ltd., Англия и Philips Medical Sistems, Нидерландия.

Министерството на здравеопазването високо оценява оказаното съдействие, сътрудничество и помощта на страните донори – Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн, на дирекция „Централно координационно звено“ в Администрацията на Министерски съвет, която е Национално координационно звено на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, на екипа на Програмния оператор на Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“ в Министерството на здравеопазването и на екипа на Подкрепящото звено на Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“ – дирекция „Добро управление“ в Администрацията на Министерски съвет.

 

За контакт:

Наталия Добрева, ръководител проект ПДП4

Министерство на здравеопазването

Телефон – 02/9301 203

naivanova@mh.government.bg

www.mh.government.bg

www.bg07eegrants.bg

www.eegrants.org

Сподели в: