Върни се горе

234 проверки във връзка със спазването на противоепидемичните мерки отчита за миналата седмица РЗИ-Монтана. В това число 13 заведения за обществено хранене, 23 обекта с обществено предназначение, както и 89 търговски обекта.

82 заведения за обществено хранене, 77 търговски обекта, 74 обекта с обществено предназначение са били обект на проверка от здравните инспектори в Пазарджик.

176 проверки са извършили инспекторите от РЗИ-Благоевград. Сред проверените обекти са 46 заведения за обществено хранене, 56 търговски обекта, 5 нощни заведения, 57 обекта с обществено предназначение.  Издадени са 53 предписания.

44 заведения за обществено хранене, 113 търговски обекта, 5 нощни заведения, 42 обекта с обществено предназначение са проверили инспекторите от РЗИ-Хасково за седмица.

24 заведения за обществено хранене, 71 търговски обекта, 47 обекта с обществено предназначение са били обект на проверка от здравните инспектори в Кюстендил.

138 предписания са издали здравните инспектори в Русе в резултат на направени 130 проверки.

РЗИ-Шумен е извършила 108 проверки. Обект на проверките са били 6 заведения за обществено хранене, 39 търговски обекта, 51 обекта с обществено предназначение.

Във Велико Търново здравните инспектори са проверили 111 обекта, в резултат на което са издадени 19 предписания.

Здравните инспектори в Търговище са проверили 105 обекта, като са издадени 9 предписания. Инспектирани са 12 заведения за обществено хранене, 55 търговски обекта, 29 обекта с обществено предназначение.

94 обекта са проверили здравните инспектори в Стара Загора, в това число 9 търговски обекта, 2 нощни заведения, 68 обекта с обществено предназначение.

В Ямбол и Разград здравните инспектори са проверили по 91 обекта, Габрово – 79, в Плевен – 76, Добрич – 69, Враца – 68, Пловдив – 61, Перник – 59, София – 55, Сливен - 53.

В Софийска област, Ловеч и Бургас са направени по 40 проверки от здравните инспектори.

РЗИ-Смолян е проверила 49 обекта, РЗИ-Силистра – 35, РЗИ-Кърджали – 34, РЗИ-Варна – 28, РЗИ-Видин – 1.

Сподели в: