Върни се горе

185 проверки са извършили инспекторите от РЗИ-Стара Загора. РЗИ-Силистра е извършила 36 проверки за изминалата седмица. 286 търговски обекти са посетени от инспекторите на РЗИ-Хасково, както и 80 заведения за обществено хранене. Инспекторите са проверили 14 нощни заведения в областта за спазване на наложените противоепидемични мерки. 113 обекти с обществено предназначение са били инспектирани от РЗИ-Хасково. Издадени са 8 предписания. 

168 проверки за миналата седмица са извършени от столичната РЗИ. Столичните инспектори са проверили 25 заведения за обществено хранене, 18 търговски обекти, както и 107 обекти с обществено предназначение. В Софийска област са извършени 63 проверки от здравните инспектори.

РЗИ-Търговище е извършила 73 проверки. Проверени са банки, пазари, аптеки, книжарници и др., като в резултат на проверката са съставени 5 акта. 3 от тях са на обслужващия персонал (продавачи и сервитьори) за обслужване на клиенти без предпазна маска за лице и два акта на клиенти в закрити търговски обекти, които са били без поставена предпазна маска.

Инспекторите от РЗИ-Перник са проверили 52 заведения за обществено хранене, 112 търговски обекти, 2 нощни заведения, 46 обекти с обществено предназначение и други, като вследствие на проверките са издадени 4 предписания.

118 проверки отчита за седмица РЗИ-Монтана. 73 обекта са посетили служителите на РЗИ-Плевен. Има издадени и 7 предписания. РЗИ-Ловеч за изминалата седмица е проверила 85 заведения за обществено хранене, както и 121 търговски обекти дали се спазват противоепидемичните мерки. Инспекторите от РЗИ-Велико Търново са извършили 46 проверки през изминалата седмица, а в Кюстендил са извършени 22 проверки.

РЗИ-Русе са проверили 104 обекти. От тях 17 заведения за обществено хранене, един търговски обект, 17 обекти с обществено предназначение и 69 други. Инспекторите от РЗИ-Габрово през изминалата седмица са проверили 53 заведения за обществено хранене, 141 търговски обекти, 9 нощни заведения, 96 обекти с обществено предназначение, както и 43 други. Вследствие на проверките са издадени 24 предписания и протоколи.

РЗИ-Враца е извършила 100 проверки, а за изминалата седмица в Кърджали са проверени 26 обекта от инспекторите на здравната инспекция в града. 60 проверки са извършени от РЗИ-Шумен, 43 от РЗИ-Смолян, а инспекторите в Пловдив са извършили през изминалата седмица 126 проверки на различни обекти. РЗИ-Видин е проверила 29 обекта, сред тях нито едно заведение за обществено хранене и нощни заведения. Проверявани са основно търговски обекти и обекти с обществено предназначение.

Инспекторите в Добрич са извършили 122 проверки - 115 обекти с обществено предназначение, 4 търговски обекти и 3 други. 129 проверки са извършили от РЗИ-Разград, като основно те са били насочени към търговските обекти и обектите с обществено предназначение. 77 проверки са извършени от РЗИ-Ямбол миналата седмица. 58 проверки са извършили здравните инспектори във Варна, в Бургас -104, а в Сливен са извършени 32 проверки.

Сподели в: