Върни се горе

България е една от страните в Европа, в която до момента не са диагностицирани нито случаи на “луда крава” сред говедата, нито новия вариант на Кройцфелд-Якоб сред хората.

Този успех на профилактиката на заболяването се определя от ефективността на мерките на ветеринарно-медицинската служба на страната, предприемани от 1994 г. и динамично осъвременявани след това за забрана на внос от засегнатите с “луда крава” страни на месо, месни продукти, субпродукти, семенен материал, брашна и концентрати, съдържащи протеини, биопрепарати и алергени и други продукти от органи на преживни животни.

Министерството на здравеопазването чрез своята дирекция “Здравна профилактика и държавен санитарен контрол” контролира стриктно спазването на изискванията за безопасност по отношение на причинителите на тези заболявания, които се прилагат в технологиите на кръвни продукти, биопродукти и козметични средства, както и в търговията и разпространението на тези продукти в страната.

Създадена е съвременна регулаторна правна основа за предотвратяване на риска от предаване на причинителите на спонгиформната енцефалопатия в производството на лекарствени продукти и в трансфузиологията, която се изпълва със съдържание и от създадената и вече функционираща нова национална система от 5 центъра по трансфузионна хематология, които работят с модерна техника и по европейски стандарти

Сподели в: