Върни се горе

            Министърът на здравеопазването Анна-Мария Борисова се срещна с представители на Националния съвет на хората с увреждания. Организацията включва 19 организации, защитаващи интересите на близо 180 000 души. Обсъдени бяха  въпроси, свързани с подобряване работата на ТЕЛК, отнасящи се до своевременното издаване на експертните решения, сроковете за обжалването им. Министър Борисова потвърди, че МЗ отдава приоритетно значение на решаването на проблемите на хората с увреждания и се ангажира направените конкретни предложения за нормативни промени да бъдат взети под внимание.

Сподели в: