Върни се горе

 
 
УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР МИТЕВ,
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА АКАДЕМИЧНОТО РЪКОВОДСТВО НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СТУДЕНТИ И ГОСТИ,
 
За мен е удоволствие и чест да Ви поздравя по случай откриването на академичната 2013/2014 година в Медицински университет – София. Вълнението ми е още по-голямо като бивш възпитаник на този университет.
Тази пролет се навършиха 95 години от първата лекция в Медицински факултет, създаден към Софийски университет “Св. Климент Охридски” през 1917 г. От тогава до днес медицинското образование се развива и утвърждава като едно от най-добрите в българската образователна система. В него са интегрирани високото качество на преподаване и постиженията в изследователската, диагностичната и лечебната дейност, като стремежът е нивото на висшето учебно заведение да отговаря както на световните стандарти, така и да пази традициите на българската медицинска школа.
Днес мисията, на която всички ние служим – опазването на човешкото здравето, се основава както на практически опит и знания, така и на правилното решаване на икономическите проблеми в сектора. Ето защо високо оценявам усилията на Медицински университет – София за създаване на нова генерация добри лекари и здравни мениджъри, имащи умението да регулират пазара на медицински услуги, без обаче да забравят, че здравеопазването е високоспециализирана и изключително хуманна социална дейност.
 
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И СТУДЕНТИ,
Връщането на доверието и уважението към лекарите и системата като цяло зависи и от Вас – от личното Ви отношение към професията, към колегите и към пациентите. В голяма степен то зависи и от нас – представителите на държавата – които, от една страна – трябва да гарантираме условия за лекарския труд , а от друга – да обезпечим достъпа до здравеопазване. Като министър на здравеопазването едно от основните ми намерения е Министерството да не спуска сухи административни решения, а да инициира и улеснява изготвянето и приемането на нормативни промени, които да бъдат в интерес единствено на лекарите и пациентите. В тази посока е решението ни за промяна в наредбата за специализациите – и по-конкретно: за оптимизиране на така важния за всеки лекар процес, за либерализиране приема на специализанти, за актуализиране на учебните програми за обучение и придобиване на специалност.
За 2014 година, която е и стартова за новия програмен период, след консултации с браншовите и пациентските организации, Ръководството на Министерство на здравеопазването започва активна работа по развитие на Университетските болници и укрепване и модернизиране на системата на спешната медицинска помощ. Доизграждането на университетските болници като високотехнологични и иновативни центрове, освен че ще осигури на гражданите по-широк достъп до най-съвременните технологии в медицината, ще даде възможност на Вас, скъпи студенти, да се обучавате в крак с най-новите достижения на медицинската наука.
 
 
УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,
Много скоро пред Вас ще се открие една нова, пълна с предизвикателства вселена. Очите Ви ще се отворят за сложността на човешкия организъм, за непознатия свят на клетъчните структури и невидимите причинители на болести. Ще разберете колко благодатно е обучението при големите имена в медицината. Вземайте с пълни шепи от техните знания и опит! В медицински университвет – София имате възможност за това.
 
УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР МИТЕВ,
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА АКАДЕМИЧНОТО РЪКОВОДСТВО НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СТУДЕНТИ И ГОСТИ,
 
Пожелавам Ви да бъдете все така упорити, амбициозни и устремени към хоризонтите на медицинската наука и отдадени на обучението настудентите и младите лекари. Нека никога не забравяме думите на Хипократ, бащата на медицината – “да пазим живота си чист и почтен, както и своето изкуство”.
 
Честит първи учебен ден и на добър час!
 
 
 
 
 
 

Сподели в: