Върни се горе

При налична информация за констатирана значителна негативна промяна в епидемичната ситуация в дадена държава от зелена или оранжева зона, на пристигащите от нея в Република България лица могат да бъдат прилагани специфични противоепидемични мерки. Това нарежда министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров със своя заповед, издадена днес, 5 юли. Заповедта влиза в сила от четвъртък, 8 юли.

Съгласно заповедта пристигащите от Руска федерация, Кралство Испания, Република Кипър се допускат на територията на България при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или аналогичен на него документ, показващи отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната PCR изследване, считано от датата на пробонабиране, вписана в документа.

С пълния текст на Заповед № РД-01-553/05.07.2021 г. можете да се запознаете в прикачения файл.

Заповед № РД-01-553/05.07.2021 г.
За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-547/30.06.2021 г.
PDF файл, 629,4 KB, качен на 05.07.2021

pdf document
Сподели в: