Върни се горе

 

От старта на обученията по линия на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС) до днес, 20 декември, курсовете успешно преминаха 442-ма от работещите във всички центрове за спешна помощ на територията на страната. Обучени бяха 97 лекари, 110 медицински сестри и акушерки, 73 фелдшери и лекарски асистенти, 11 парамедици и 151 шофьори на линейки. Тази седмица в рамките на петдневно обучение нови теоретични и практически знания усвоиха екипи от центровете за спешна медицинска помощ в Благоевград, Видин, Велико Търново, Пазарджик, Пловдив, Габрово, Монтана, Плевен и София.

Обученията по ПУЛСС се провеждат в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, а лектори са водещи наши лекари с богат професионален опит. За изпълнител на обучението, след проведена процедура по реда на ЗОП, беше избрана Университетска болница „Пирогов“.

Първото за 2020 г. обучение по проекта ще стартира на 6 януари и ще продължи до петък, 10 януари. В този период петдневни практически и теоретични курсове ще преминат общо 120 души - екипи от центровете за спешна помощ в Разград, Русе, Силистра, Шумен, Добрич, Търговище, Велико Търново, Монтана, Видин, Плевен, Варна и София.

Министерството на здравеопазването изпълнява проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ в качеството си на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Основна цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал. Общият бюджет на ПУЛСС възлиза на 7 млн. лв., които са 100 % безвъзмездна финансова помощ.

 

*на снимките:

  1. . Д-р Христо Юруков, реаниматор в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов", преподава на екипи от центровете за спешна медицинска помощ в Пазарджик, Пловдив и София осигуряване на дихателните пътища със субработещи устройства и с орофарингеални въздуховоди, аспирация, преместване и поставяне на пациент с травма върху носилка (гръбначна дъска);
  2. Д-р Виктор Несторов, анестезиолог-реаниматор в Клиниката по детска анестезиология и реанимация на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов", преподава на екипи от ЦСМП-София;
  3. Д-р Десислава Иванова от Клиниката по интензивно лечение на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" и екипи от центровете за спешна медицинска помощ във Видин, Велико Търново и Габрово демонстрират канюлиране на периферни вени;
  4. Д-р Вера Иванова от УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ преподава на екипи от центровете за спешна медицинска помощ в София и Пловдив осигуряване на дихателна проходимост и интубация.

 

Сподели в: