Върни се горе

Приключи неформалното заседание на Съвета на министрите на здравеопазването в гр. Талин, Естония, на което България беше представена от делегация начело с министъра на здравеопазването проф. Николай Петров и зам.-министър д-р Мирослав Ненков. В рамките на втората сесия се състоя дискусия по темата "Трансгранични аспекти, свързани с вредите от употребата на алкохол".

Мнозинството от делегациите изразиха подкрепа за Алкохолна стратегия на ниво ЕС. Отделни държави-членки отправиха призив да се запази националната компетентност вкл. по отношение на фискални мерки, минимална цена на алкохола и други. Комисията не се ангажира с приемането на нова Стратегия за алкохола.

По време на първата сесия, проведена на 20.07., делегатите обсъдиха аспектите на Дигиталното здравеопазване. Беше отчетена важната роля на сътрудничеството в сферата на цифровизацията в здравеопазването, включително в посока електронни рецепти и електронно пациентско досие. Акцент беше поставен върху необходимостта от гарантиране на сигурност на преноса на данни и тяхната конфиденциалност.

В рамките на заседанието министър Петров и заместник-министър Ненков договориха с Естония и Република Хърватска предстоящи срещи на експертно ниво, относно двустранен обмен в сферата на електронното управление.

Припомняме, че българската делегация проведе срещи и с Генералния секретариат на Съвета и Генерална дирекция "Здраве и безопасност на храните" (DG SANTE) на Европейската Комисия. По време на срещата с Комисар Андрюкайтис министър Петров очерта двата водещи приоритета на Българското председателство в сектор "Здравеопазване" - "Здравословно хранене при децата" и "Недостиг на лекарствени продукти".

Сподели в: