Върни се горе

13 предписания с препоръки са издали здравните инспектори в цялата страна след извършените тематични проверки в детските млечни кухни. Това беше обявено на пресконференция в МЗ, на която бяха оповестени резултатите от проверките. Проверени са общо 169 детски млечни кухни в периода април – май 2012 г. Броят на децата обхванати от млечните кухни е около 103 600, разделени в три възрастови групи. Проверките не са констатирали драстични нарушения.
Резултатите показват, че храната, предлагана в детските млечни кухни – общински и частни като цяло е съобразена с потребностите от енергия и хранителни вещества на децата в яслена възраст от 10 месеца до 3 години. Изискванията са посочени в Наредба 23 от 2005 година за физиологичните норми за хранене на населението и принципите на здравословното хранене. Сред най-често допусканите несъответствия са – наличие на еднообразни менюта в детските млечни кухни в някои области поради липса на рецептурник за хранене на децата до 1 година и остарелия рецептурник за хранене на децата от 1 до 3 години. Други констатирани отклонения са използване на мляко с ниско съдържание на мазнини, отсъствие на постни ястия, завишена консумация на брашно, макарони и нишесте. Има случаи когато на децата не се предлагат пресни плодове и зеленчуци според сезона.
            Предстои приемане на специална Наредба за здравословно хранене на децата от 0 до 3 години в детските заведения и детски кухни, беше обявено на пресконференцията. Целта е да се подобри организираното хранене на децата в тази възраст и по този начин да се постигне положителен ефект върху тяхното здраве, в т.ч. намаляване на риска от хронични заболявания, включително затлъстяване.

Сподели в: