Върни се горе

Във връзка с получения окончателен доклад от проверката на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ в болница „Софиямед“ и констатираните нарушения, министър Москов разпореди да бъде извършена и незабавна проверка от страна на Столична регионална здравна инспекция. Проверката на СРЗИ трябва да установи дали отделението по Неонатология на лечебното заведение отговаря на второ ниво на компетентност съгласно медицинския стандарт по неонатология, утвърден с Наредба №13 от 23 юли 2014 г..

При констатиране на несъответствия министърът ще понижи нивото на компетентност на отделението.

На база окончателния доклад от проверката на ИАМО на болницата ще бъдат наложени всички предвидени в закона санкции и глоби.

С констатациите от окончателния доклад може да се запознаете от прикачения файл.

Констатации-Софиямед
DOC файл, 36,0 KB, качен на 07.05.2015

doc document
Сподели в: