Върни се горе

Министърът на здравеопазването препоръча на Надзорния съвет на НЗОК в качеството си на орган, който осъществява политиката в сферата на здравеопазването, и във връзка с приетата на 29.05.2018 г. от Министерския съвет Национална здравна карта, следното:

При тълкуване разпоредбите на Националния рамков договор за 2018 г. - чл. 275, ал. 1, т. 4 и чл. 345, ал. 1, т. 7 и чл. 352, ал. 12, т. 8 да се има предвид следното:

  1. Изпълнителят на БМП се задължава да съобразява приема на пациенти по договора с НЗОК с капацитета на лечебното заведение, разписан като брой и вид болнични легла, посочени в договора на лечебното заведение, с които ще се осигури изпълнението му, без да се ограничават по нива на компетентност.
  2. В случай на констатирана от РЗОК, при анализа на постъпващата информация, тенденция за изпреварващо достигане от конкретен изпълнител на определените стойности по чл. 356 или установено надхвърляне на 100% ниво на използваемост на леглата в лечебното заведение, РЗОК извършва внезапен контрол.
  3. Основание за отхвърляне от заплащане на дейност по чл. 352, ал. 12, т. 8 има САМО в случаите, когато изпълнител на БМП отчете за заплащане случаи по КП, надвишаващи 100% използваемостта на леглата в лечебното заведение.

Министерството на здравеопазването припомня, че в рамките на второто заседание на Националната комисия по приемането на Националната здравна карта подуправителят на НЗОК и представителите на БЛС изразиха пълна подкрепа за този текст.

 

Сподели в: