Върни се горе

Министерството на здравеопазването в партньорство със Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ организират откриващо информационно събитие за представяне на проект „Здравеопазване за всички“

На 27.07.2023 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в хотел „Централ“, гр. София ще се проведе откриващо информационно събитие за представяне на проект № BGLD-1.006-0001 „Здравеопазване за всички“, който се осъществява в рамките на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 

Проект „Здравеопазване за всички“ се изпълнява от Министерство на здравеопазването в партньорство със Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“.

В рамките на откриващото информационно събитие ще бъде представен проектът,  целите и очакваните положителни резултати от реализирането му. 

Поканени да вземат участие са представители на Програмния оператор,  Националното координационно звено в Министерски съвет, Министерството на здравеопазването, Националната мрежа на здравните медиатори, пилотните общини - Нови пазар, Дупница, Самоков, Казанлък, Бургас, Димитровград, Благоевград и други. 

Основната цел на проекта е подобряването на комуникацията, ресурсите и координацията на местно ниво в изпълнение на политики за здравето за маргинализирани общности чрез оптимизиране на системата за здравна медиация. 

Предвидените дейности по проекта са:
•    Подобряване на механизма за изпълнение на националните здравни политики на местно ниво.
•    Изграждане на модел за работа в кризисни ситуации като Covid - 19 по отношение на социално изключени и изолирани общности.
•    Подобряване на системата за регулярно осигуряване на здравна информация.
•    Апробиране на услуги и подходи за работа за преодоляване на съществуващите дефицити.
•    Разширяване на дейността на здравните медиатори. 

Общият бюджет на проекта е в размер на 1 109 718 евро, от които 85 % са осигурени от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Проект „Здравеопазване за всички“ се изпълнява от 01.11.2021 г. и ще приключи на 30.04.2024 г.
 

Сподели в: