Върни се горе

Министерството на здравеопазването в партньорство със Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ организират информационно събитие за представяне на напредъка при изпълнението на проект „Здравеопазване за всички“

На 23.11.2023 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в хотел „Централ“, гр. София ще се проведе информационно събитие за представяне на напредъка при изпълнението на проект № BGLD-1.006-0001 „Здравеопазване за всички“, който се осъществява в рамките на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Проект „Здравеопазване за всички“ се изпълнява от Министерство на здравеопазването в партньорство със Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“. Основната цел на проекта е подобряването на комуникацията, ресурсите и координацията на местно ниво в изпълнение на политики за здравето за маргинализирани общности чрез оптимизиране на системата за здравна медиация.

В рамките на информационното събитие ще бъде представен етапът на изпълнение на дейностите по проекта. На него са поканени да вземат участие представители на Програмния оператор в Министерство на образованието и науката, Централното координационно звено в Министерство на финансите, Министерството на здравеопазването, Националната мрежа на здравните медиатори, пилотните общини - Нови пазар, Дупница, Самоков, Казанлък, Бургас, Димитровград, Благоевград и други организации.    

През последните месеци по проекта са постигнати следните резултати:

  • В общините Нови пазар и Самоков се предоставят здравни услуги сред маргинализираните общности в областта на майчиното и детско здраве, включително семейно планиране, изследване и лечение на сифилис (с фокус вроден сифилис). Със съдействието на здравните медиатори в тези общини голяма част от планираните прегледи са извършени.
  • Изготвен е пилотен модул за допълнително обучение на здравните медиатори за работа в лечебни заведения (предимно болници и спешни звена) и 60 от тях вече са преминали обучението. 21 здравни медиатори вече работят в лечебни заведения на територията на общините Бургас, Димитровград, Дупница, Казанлък, Нови пазар, Самоков и Благоевград и оказват съдействие на лицата от маргинализирани общности при здравното им обслужване.
  • Разработено е софтуерно приложение за докладване и обратна връзка между здравните медиатори, общините и Министерството на здравеопазването и в момента се извършва тестването му.
  • Подготвени са над 30 различни по съдържание информационни материали в областта на майчиното и детско здраве и сексуално преносимите инфекции, които ще се използват при провеждане на информационните кампании по проекта. На същите теми са разработени и два анимационни видеоклипа за разпространение сред целевите групи.

Общият бюджетът на проекта е в размер на 1 109 718 евро, от които 85 % са осигурени от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Проект „Здравеопазване за всички“ се изпълнява от 01.11.2021 г. и ще приключи на 30.04.2024 г.

Сподели в: