Върни се горе

            По повод на информациите, че министърът на здравеопазването еднолично е определил представителите на представителните организации за защита на правата на пациентите за участие в областните комисии, пресцентърът на МЗ пояснява :

            МЗ смята подобни твърдения за неоснователни и подвеждащи, тъй като Законът за лечебните заведения не дава правомощия на  министъра на здравеопазването да определя еднолично състава на областните комисии по здравеопазване.

В изпълнение на чл. 29 от ЗЛЗ, с писмо до директорите на РЦЗ от 16.08.2010 г. министър Борисова  е  разпоредила директорите на РЦЗ в срок до 19.08.2010 г.  да  представят в Министерство на здравеопазването поименния състав на определените от институциите представители.

Въз основа единствено на постъпилите от РЦЗ и съгласувани по места предложения, са издадени и заповедите на министъра на здравеопазването, с които е определен съставът на областните комисии по здравеопазване.

 

Сподели в: