Върни се горе

Под егидата на Министерството на здравеопазването на Република България и Европейската комисия в столицата се проведе четвъртото издание на Националната Конференция „Трансгранични електронни здравни услуги”. Това е поредният значим форум, посветен на електронното здравеопазване и в  тазгодишното му издание участват гости от Турция, Румъния, Гърция. 
„В България са налице всички необходими предпоставки за ефективно и модерно здравеопазване - наличие на добри професионалисти и мощна инфраструктура, както и новите възможности за интегриране на здравеопазването ни с европейското”, се казва в прочетеното приветствие към участниците във форума от името на министъра на здравеопазването д-р Евгений Желев. В него се посочва, че електронното здравеопазване е един от приоритетите в правителствената управленска програма и на Националната здравна стратегия 2008-2013, приета от МС на 6 октомври 2008 година. Предстои финализиране на български електронен здравен портал и създаване на персонални електронни здравни записи на държавните служители като практическо приложение на политиката на ЕС за изграждане на интегрирани национални електронни здравни портали в държавите членки на Европейския съюз, се казва в приветствието на министър Желев. Подчертано беше значението и на проекта за изграждане и на подсистема за функционирането на телефон 112 в Министерство на здравеопазването, което ще продължи с ускорени темпове.  
В заключение в приветствието на министър Желев се изтъква, че с подкрепата на Европейската Комисия, на държавните институции, бизнеса и неправителствения сектор електронното здравеопазване в България ще подобри значително качеството на здравни услуги и ще позволи  здравната система като цяло да се ориентира и фокусира   към нуждите на отделния пациент.  
В рамките на ІV Национална конференция „Трансгранични електронни здравни услуги” бяха представени най-добрите балкански и европейски практики в областта на информационните и комуникационни технологии в здравеопазването. Програмата на конференцията приключи с кръгла маса, посветена на трансграничните електронни здравни услуги.

Сподели в: