Върни се горе

Работна среща за представяне на продължението на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, за периода 2009-2014 г. се провежда на 11 и 12 март 2009 г. в София. Целта на срещата е представителите на местната власт да бъдат запознати с планираните интервенции и дейности, финансирани от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария, като същевременно бъдат обсъдени мястото и ролята на общините в националния отговор по отношение на ХИВ/СПИН.
В срещата вземат участие над 35 общински представители - заместник-кметове, програмни мениджъри от местните координационни офиси по СПИН и координатори по превенция на ХИВ/СПИН сред млади хора в и извън училищна среда, мениджъри и експерти на Програмата и представители на Националното сдружение на общините в Република България. По време на срещата ще бъдат договорени взаимните ангажиментите с пилотните общини в изпълнение на компонент 1 „Създаване на подкрепяща сред за устойчив национален отговор по ХИВ/СПИН в България” и компонент 7 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24 г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, насочени към младежи” на Програмата.
През петгодишния период от изпълнението на Програма „Превенция  и контрол на ХИВ/СПИН”, успешното партньорство с пилотните общини съдейства за задържането на ниското ниво на разпространение на ХИВ/СПИН чрез изградения капацитет за превенция на заболяването в здравния, образователния и социален сектор.
Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” се реализира в 19 общини чрез ефективни интервенции в най-уязвимите по отношение на ХИВ групи –  роми в особен риск, инжектиращи наркотици, проституиращи, живеещи в затворени общности, мъже, които правят секс с мъже, млади хора в риск.   
В десет пилотни общини функционират общински офиси за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, подкрепени от Компонент 1 на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” (Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, София и Стара Загора). В периода 2005-2007 г. в 10-те общини са инвестирани дейности на Програмата за обучение на местно ниво на човешки ресурси в областта на превенция и контрол на ХИВ/СПИН. Обучени са 279 социални работници от специализирани институции за деца; 386 медицински специалисти и 192 общо-практикуващи лекари и акушер-гинеколози. 
Във връзка с превенцията на ХИВ сред младите хора и в изпълнение на Компонент 7 на Програмата са подкрепени 156 пилотни училища в 14 общини (Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Шумен). За пет поредни учебни години в периода 2004 - 2008 г., с финансовата подкрепа на общините, в групите по СИП „Здравно образование” са включени 21746 ученици. В 12 от общините са разработени и приети Общински стратегически планове за сексуално здраве и превенция на ХИВ сред младите хора.

Сподели в: