Върни се горе

Таблиците са подготвени от работна група от 15 специалисти по образна диагностика

Публикуваните на 10.09.2010 г. на интернет страницата на МЗ таблици с технически данни на допустимата апаратура по ОП „Регионално Развитие”, са проектни документи, които подлежат на обсъждане.  Te са изготвени от работна група, в която участват 15 водещи специалисти в областта на образната диагностика.

Особено важно е да се подчертае, че изработените от работната група таблици с технически данни съответстват на техническите параметри на апаратурата от водещите фирми-производители. 

Всички заинтересовани страни могат да представят  своите становища във връзка с параметрите в таблиците.  Представените мнения ще залегнат в окончателните спецификации, въз основа на които ще бъде проведена самата тръжна процедура и ще се осигури участие на максимален брой конкуренти. 

Целта на ръководството на МЗ е да се гарантира   прозрачност на предстоящите процедури по провеждане на обществени поръчки за закупуване на апаратура. По настояване на МЗ пред Агенцията за обществени поръчки и след получено съгласие, за първи път подобни таблици се публикуват за обществено обсъждане преди изготвянето на тръжната процедура.

 

Сподели в: