Върни се горе


            Министерски съвет прие постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г.
            С Постановлението се одобрява отпускане на допълнителен разход в размер на 300 000 лева по бюджета на Министерството на здравеопазването, с целево предназначение – предоставяне на средства за закупуване на дихателни апарати за поддържаща терапия на пациенти с прогресивна мускулна дистрофия. 
            Средствата се осигуряват чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет. С тях ще бъдат закупени дихателни апарати за поддържаща терапия на пациенти с прогресивна мускулна дистрофия тип Дюшен или Бекер. С осигуряването на тези апарати ще се постигне понижение на честите хоспитализации на пациентите поради дихателни усложнения и ще се гарантира по-благоприятна прогноза.
          По данни на лечебните заведения в страната, прогнозният брой на пациентите за дихателна оценка за 2014 г. е 40, като тези с необходимост от апаратно дихателно подпомагане за втората половина на годината са десет.

 

 

Сподели в: