Върни се горе

 Относно: работата на Център „Фонд за лечение на деца“ и експерименталното лечение на деца:

1.     Обвиненията, че Фондът не работи, не отговарят на истината. Работният процес на ЦФЛД не е нарушаван по никакъв начин. Показателно за това е: 

На последното заседание на Обществения съвет към ЦФЛД (29.04.2014г.) бяха разгледани заявленията на общо 70 деца, като от тях бяха одобрени заявленията на 58 деца. Шест деца ще заминат за първи път за лечение в чужбина със средства от Фонда. Две деца ще бъде подпомогнато за осъществяване на консултация от чуждестранен медицински специалист в България. Седем деца бяха одобрени за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина. Лечението на 40 деца в България ще бъде подпомогнато от Фонда. Три деца ще бъдат подпомогнати за доплащане на лечението им. 

Вземането на решение по шест заявления беше отложено поради изискване на допълнителни медицински мнения и становища;

Шест заявления не получиха одобрение за подпомагане на лечението от Фонда. Не бяха одобрени:

четири деца за лечение в чужбина, поради отрицателни медицински становища за необходимост от провеждане на лечението в чужбина и възможност за неговото осъществяване в България;
две деца, тъй като съгласно Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца” заявеното подпомагане не попада в обхвата на дейността на Фонда.
Обща гласувана сума в размер на 691 917.79 лв. – в това число за лечение в чужбина – 175 226.07 лв., за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина – 284 974.21 лв.; за лечение в България – 227 311.57 лв.; за доплащане на лечението – 4405.94 лв.

Следващото редовно заседание на Обществения съвет ще се проведе на 20.05.2014г.

2. Във връзка с лечението на 13 деца, лекувани в Института по имунология и клетъчна биология с директор д-р Клер, и спецификата на конкретните случаи:

Със заповед на министъра на здравеопазването в началото на месец март (4 март) беше сформирана работна група, в която бяха включени водещи специалисти-офталмолози, вкл.  националният консултант по очни болести - проф. Ива Петкова. Поради спецификата на заболяването като експерти към работната група бяха поканени - доц. Димитрина Михайлова и доц. Стефан Стефанов от Клиниката по Детска ревматология. 

Прегледите бяха извършени в средата на март, като преди това Комисията се запозна с всички документи, касаещи състоянието и лечението на децата. 

За да гарантира максимална обективност и пълнота на заключенията от проучванията, МЗ се обърна за съдействие към официалните немски институции, вкл. германското Министерство на здравеопазването, Министерство на здравеопазването на провинция Бавария, към Германските офтaлмологично и имунологично дружества и т.н.

В отговор на отправените въпроси, от страна на Германско дружество по имунология, беше получен отговор, с превод на част от който можете да се запознаете в прикачения файл. Написаното от германските специалисти повтаря в голяма степен заключенията на българските им колеги. 

Министерство на здравеопазването категорично не приема обвиненията, че има намерение да откаже средства за лечение на тези деца, за да бъде спестен ресурс. Средствата за Фонда за лечение на деца досега са се разходвали и ще се разходват единствено с оглед на това - българските деца да имат достъп до най-добрите специалисти, до качествено, доказало своята ефективност лечение.
По тази причина на финансиране от страна на Фонда не подлежи експериментален тип лечение, каквото е лечението в института на д-р Клер. Министерство на здравеопазването не може да подкрепи прилагането на експериментални методи върху болни деца. 

За да бъдат гарантирани качествени и надеждни медицински грижи за децата, Министерството и Фондът вече правят проучвания за лечение в други клиники в Германия, в които да се продължи лечението на тези деца (в момента има подадени молби за нов курс на лечение на 4 от 13-те деца, лекувани в института на д-р Клер).

Възможно най-скоро след това ще бъде проведена среща на министър Андреева с родителите на децата, на която ще бъдат обсъдени вариантите за лечение.

Сподели в: