Върни се горе

Повечето болници в страната са привели дейността си в съответствие с новите изисквания за избор на екип и спазват правилата. Това показват междинните резултати (до средата на февруари) от проверките на РЗИ в цялата страна. Най-много нарушения са констатирани в столицата. Причината е, че тази услуга се ползва най-вече от пациентите в София. За един месец правото си да изберат екип са упражнили едва 1638 души, от които 1100 са се лекували в столицата. В някои от случаите на нарушенията са внесени суми за избор на екип, а е правен избор на лекар, в други сумите са превишавали допустимите в наредбата. Проверките продължават в цялата страна.

МЗ напомня, че изборът на екип се прави само по желание на пациентите и нито едно лечебно заведение няма право да ги задължава да го извършват. За тази цел на видно място в болниците трябва да е публикуван списък с цените за избор на екип, на съответните клинични пътеки, както и на пределните цени, определени от наредбата. Избор на екип не се допуска, когато лекарят или екипът е само един, както и след приключване на интервенцията. Избор на екип не може да се прави и за целия престой на пациента в болницата. При нарушаване на правата им хората могат да сигнализират в РЗИ, МЗ, ИАМО.

 

Таблица с пределните суми за избор на екип

Стойност на КП

избор на лекар

избор на екип

До 500 лв.

50% от КП, но не повече от 250 лв

75% от КП, но не повече от 350 лв.

От 501 до 1000 лв.

50% от КП, но не повече от 300 лв.

75% от КП, но не повече от 450 лв.

От 1001 до 2000 лв.

30% от КП, но не повече от 400 лв.

60% от КП, но не повече от 700 лв.

Над 2000 лв.

20% от КП, но не повече от 700 лв.

40% от КП, но не повече от 950 лв.

Сподели в: