Върни се горе

            По данни на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН към Министерството на здравеопазването към 12 май 2014 година общият брой на регистрираните носители на ХИВ в страната е 1889 лица. От началото на 2014 година към 12 май са регистрирани нови 59 ХИВ–серопозитивни лица. През последните години се очертава тенденция броят на новорегистрираните мъже да е четири пъти по-голям от броя на новорегистрираните жени. И през тази година 43 от новооткритите ХИВ–позитивни са мъже, а 16 – жени. Географското разпространение на регистрираните случаи на ХИВ показва, че по-голямата част от тях са концентрирани предимно в големите градски райони като София – 30 лица, Пловдив – 6 лица, в област Стара Загора – 4 лица, в областите Бургас, Пазарджик, Русе, Видин, Габрово и Хасково – по 2 лица. Като основна уязвима група особено през последните две години се очертава групата на мъжете, които имат сексуални контакти с други мъже, които от началото на тази година са 25 лица (46%). По отношение на другата уязвима група – лицата употребяващи интравенозни наркотици, данните показват, че броят на новорегистрираните намалява, от началото на годината са 5 лица (9%). Тази година близо 21% от  новорегистрираните са млади хора на възраст под 29 години.
         Тенденцията сочи, че над 53% от новорегистрираните ХИВ–позитивни лица са научили положителния си резултат в 19-те кабинети за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ (КАБКИС) и в 17-те мобилни медицински кабинети за цялата страна. Над 65 000  души са се изследвали за ХИВ през първото тримесечие на 2014 г. в КАБКИС ивъв всички лаборатории и лечебни и здравни заведения на страната.
          В изпълнение на ангажиментите на държавата, Министерство на здравеопазването осигурява безплатно съвременно лечение с антиретровирусни медикаменти за всички нуждаещи се лица с ХИВ/СПИН. Разкрити са 5 сектора за лечение на пациенти към инфекциозните клиники в София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора, като за целта беше предоставено допълнително финансиране от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Глобалният фонд подпомага работата на четири неправителствени организации, които оказват грижи и взаимопомощ за хората, живеещи с ХИВ в България. Тези организации са ситуирани в градовете София, Пловдив и Варна.
        Към 31 март 2014 г. общо 900 души с ХИВ се проследяват в секторите за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН, 668 от тях получават необходимата антиретровирусна терапия. През 2014 г. МЗ осигурява средства за закупуване на 23 медикамента. За гарантиране непрекъснатостта на терапията със средства на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария бе създаден и резерв от медикаменти на стойност около 1 млн. лв. Това разнообразие от медикаменти позволява съставянето на оптимален терапевтичен режим за всеки пациент. Прилагането на антиретровирусната терапия подобрява качеството на живот на хората, живеещи с ХИВ/СПИН. По данни на Инфекциозна болница починалите с ХИВ/СПИН през 2013 г., са 33 лица.
          Дейностите по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” се изпълняват от мрежа от 19 КАБКИС и над 50 неправителствени организации, като за целта са разкрити 35 здравно-превантивни центъра за работа с най-рисковите групи, 18 младежки клуба и са предоставени 17 мобилни медицински кабинета. Със средства от Глобалния фонд се подкрепя функционирането и на 3 нископрагови метадонови програми за инжекционно употребяващ наркотици в Пловдив, Пазарджик и София с общ капацитет 360 места.

Сподели в: