Върни се горе

ИЗЯВЛЕНИЕ

НА РЪКОВОДСТВОТО НА МЗ

 

През последните дни в публичното пространство зачестиха случаите на некоректни и необосновани нападки по отношение на различни аспекти на провежданите реформи в здравеопазването. По същество става дума за опити за дискредитиране усилията на министерството и на отделни членове на ръководния екип и за създаване на напрежение в обществото относно перспективата на здравната реформа.  

Ръководството на МЗ съзнава, че проблемите на българското здравеопазването са изключително сериозни и те трябва да намерят своите решения. Тези решения са трудни, специфични с оглед на българските условия и са твърде закъснели. Промените нямат алтернатива, защото никой  не е доволен от сегашната ситуация в здравеопазването – пациенти, лекари, медицински персонал. Тъкмо затова и поради трудността на реформата, ръководството на МЗ е убедено, че неотложните  проблеми на здравеопазването трябва да се решават единствено на експертна основа и това е наша последователна позиция.  

Ръководството на МЗ със съжаление констатира, че мнозина от  критиците на предлаганите промени в здравеопазването са водени от различни мотиви, породени както от напълно разбираемата чисто човешка неувереност от промяна на статуквото, така и от страха за накърняване на определени интереси. Никой от нашите опоненти обаче досега не е предложил  ясна визия и алтернатива за възможни промени в здравната ни система. Затова смятаме, че неоснователните критики целят единствено подмяната на същностните въпроси на реформата в българското здравеопазване.

Ръководният екип на министерството няма друга задача и друга цел освен една -  да приведе българското здравеопазване в съответствие с изискванията на времето и да постигне основните стандарти в европейските страни. Извършването на този, исторически по своето значение, прелом има ключово значение, защото укрепва един важен сектор на българската държавност.

Ръководството на МЗ  е със съзнанието за своята висока отговорност и е убедено, че българското здравеопазване има нужда от задълбочен дебат на експертна основа и от решителни действия за промяна, а не от политически мотивирани акции. 

Сподели в: