Върни се горе

Министерство  на здравеопазването в качеството на институция отговорна за управлението и изпълнението на програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“ отправя покана за набиране на искания за подкрепа по процедура за предоставяне на финансова помощ от Фонда за двустранни отношения на Програмата.

Фондът има за цел да насърчи сътрудничество и инициативи между български организации и организации в държавите-донори (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) или международни организации чрез изграждане на мрежи, обмен, споделяне и трансфер на знания, технологии, опит и най-добри практики между тях, които са в обхвата на Програма BG07, а именно в областта на здравеопазването.

 

В приложените .zip файлове са съответните приложения част от Насоките за кандидатстване (на български и английски език).

Насоки за кандидатстване
PDF файл, 678,6 KB, качен на 10.08.2017

pdf document

Насоки за кандидатстване ENG
PDF файл, 616,1 KB, качен на 10.08.2017

pdf document

Обява за набиране на искания
PDF файл, 90,3 KB, качен на 10.08.2017

pdf document

Обява за набиране на искания ENG
PDF файл, 84,0 KB, качен на 10.08.2017

pdf document

Образци на документи
7Z файл, 78,0 KB, качен на 10.08.2017

7z document

Образци на документи ENG
RAR файл, 233,1 KB, качен на 07.09.2017

rar document
Сподели в: