Върни се горе

 

Министерството на здравеопазванетор в партньорство с Националната мрежа на здравните медиаторир изпълнява проект BGLD-1.006-0001 „Здравеопазване за всички“ в рамките на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Основната цел на проекта е подобряването на комуникацията, ресурсите и координацията на местно ниво в изпълнение на политики за здравето за маргинализирани общности чрез оптимизиране на системата за здравна медиация.

На събитието ще бъде представен проект „Здравеопазване за всички“ и ролята на Националната мрежа на здравните медиатори като партньор на Министерството на здравеопазването за изпълнението на проекта.

Всички заинтересовани страни и лица могат да се включат в събитието като изпратят заявка на следните електронни адреси: mvassileva@mh.government.bg; sgaleva@mh.governement.bg; nsherbetova@mh.government.bg

 

02.03.2022 г.

ПРОГРАМА НА ИНФОРМАЦИОННОТО СЪБИТИЕ

11:00-11:20 

Откриване на информационното събитие

доц. д-р Любомир Бакаливанов, заместник-министър на здравеопазването

11:20-11:40 

Представяне на проект „Здравеопазване за всички“

Доц. Марияна Василева, ръководител на проекта

11:40-12:00

Представяне ролята на Националната мрежа на здравните медиатори като партньор на Министерството на здравеопазването за изпълнението на проекта

Проф. Ивайло Търнев, координатор по проекта

12:00-12:30

Въпроси и отговори

Закриване на събитието

Сподели в: