Върни се горе

Утре, 13 декември, от 11.00 часа в МЗ ще се проведе пресконференция на тема „Представяне на електронната база данни за медицинските изделия”. В нея ще вземат участие:

 

1. г-н Александър Янков – директор на ИАЛ

2. г-жа Надя Димитрова  – директор на дирекция „Лекарствени продукти в хуманната медицина”, МЗ

3. г-н Благой Миров – експерт в МЗ

4. д-р Любомир Димитров – директор на дирекция „Медицински изделия”, ИАЛ

Сподели в: