Върни се горе

3 проби (2 в София-град и 1 в Бургас) с подварианта ВА.4 на Омикрон бяха установени у нас след целогеномно секвениране на 165 проби, взети от пациенти със SARS-CoV-2. Пробите са взети в периода 01 юни - 06 юли, като са изпратени от 14 различни лечебни заведения от 16 области на страната. При всички 165 клинични проби е установен вирусният вариант Омикрон, като съотношението на подвариантите е, както следва: BA.5 (41.2%), BA.2 (41%), BA.4 (1.8%), BE.1 (9,7%) и BF.1 (5,5%). Нараства броят на пробите, при които е установен по-заразният вариант BA.5, като през месец юни те са представлявали 37,7% от всички изследвани проби, а за периода от 1 до 6 юли – 68,4%.

Най-голямо разпространение на варианта BA.5 се наблюдава в София-град – при 38 от пробите, следван от Варна – 13 проби и Пловдив – 5 проби. В областите Добрич, Ловеч и Смолян подвариантът ВА.5 на Омикрон не е идентифициран.

Припомняме, че през май 2022 г. двата подварианта на Омикрон – BA.4 и BA.5, бяха обявени от СЗО и ECDC за „варианти, будещи безпокойство“. Подвариантите на Омикрон BA.4 и BA.5 бяха установени за първи път в Южна Африка, съответно през януари и февруари 2022 г.

BA.4 и BA.5 имат много от мутациите, присъщи на първоначално установения вариант Омикрон, но имат повече общи черти с варианта BA.2. Те притежават редица допълнителни мутации, някои от които могат да променят характеристиките на вируса.

И двата нови варианта носят мутацията L452R – мутация в гена на т. нар. шипов протеин, която преди това беше открита единствено при Делта варианта на SARS-CoV-2. Шиповият протеин е важен, тъй като се използва от вируса, за да заразява човешките клетки и определя колко лесно се предава вирусът. Тази мутация прави вируса по-заразен и може да му помогне частично да избегне имунната защита.

Сподели в: