Върни се горе

Водата за питейно-битови цели в с. Дъбене отговаря на изискванията и няма опасност за здравето на населението. Това сочат резултатите от извършения микробиологичен и химически анализ на взетите проби. Анализите са извършени в лабораториите на РЗИ Пловдив след като преди 2 дни здравни инспектори посетиха населеното място. Същата е оценката от пробите на питейната вода в другото пострадало от наводненията село Войнягово. Дадени са предписания за възстановяване на водоподаването в двете населени места.

Сподели в: