Върни се горе

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

 

Във връзка с предстоящата реформа в болничната помощ, целяща окрупняване на лечебни заведения, които са териториално свързани, изказваме своето съгласие и готовност за обединяването на УМБАЛ „Царица Йоана-ИСУЛ“ ЕАД и „СБАЛДОХЗ – София“ ЕООД.

Считаме, че с оглед повишаване ефективността на този административен акт е необходимо да се направи пълен анализ на дейностите на двете болници, след което да се намери оптимална форма за обединяването.

Сподели в: