Върни се горе

 

В изпълнение на проект № BG05M9OP001-3.007-001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС) и в продължение на провежданата от Министерството на здравеопазването политика за развитие на човешките ресурси в здравеопазването, на 31.10.2022 г. в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ започна вторият етап от обученията на работещите в системата на спешната медицинска помощ.

През изминалите три седмици, петдневния обучителен цикъл преминаха 221 служители от спешните отделения/клиники на болниците с над 50% държавно участие в капитала.

Тази седмица курсисти са 62-ма души – работещи в спешните структури на областните болници в Благоевград, Велико Търново, Ловеч, Габрово, Силистра, Сливен, Кюстендил, Пазарджик, както и служители на УМБАЛ „Бургас“, УМБАЛ „Света Марина“ – Варна, МБАЛ „Св. Анна“ – Варна,  УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, МБАЛ „Пловдив“ , УМБАЛ „Канев“, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, МБАЛ Варна - ВМА, ВМА София, УМБАЛ „Св. Анна“ – София, УМБАЛ „Александровска“ и УМБАЛ „Проф. С. Киркович“.

Курсовете продължат да се провеждат в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, а лектори отново са водещи наши лекари с богат професионален опит. Теоретичните обучения са с продължителност 15 часа седмично, а практическата част трае 17.5 часа, като обучаваните са разпределени в групи.

В програмата са включени лекции за приложението на медицинския триаж и за поведение при пациенти със спешни състояния (респираторни нарушения, нарушения в циркулацията, травматични състояния, неврологични нарушения, интоксикации, спешни състояния в детската възраст и др.), както и практически упражнения, свързани с оценка на спешното състояние и прилагането на различни техники за осигуряване и поддържане на проходимост на дихателните пътища, кардиопулмонална ресусцитация и дефибрилация, мениджмънт на травмата, животоспасяващи и животоподдържащи техники при педиатрични пациенти и др.

Припомняме, че в края на м. октомври приключи първата част от обученията по линия на проекта ПУЛСС. От началото на проекта до м. октомври 2022 г. 5-дневно практическо и теоретично обучение успешно премина 5597 служители на центровете за спешна медицинска помощ и техните филиали.

Проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния” (ПУЛСС) е финансиран от Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Основната цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал, а бюджетът на проекта възлиза на 7 млн. лв.

Сподели в: