Върни се горе

Определението на ВАС от 13.05.2015 за спиране на текстове от методиката за заплащане на болничната медицинска помощ не е окончателно и поради това към настоящия момент не спира прилагането на обжалваните текстове. Определението подлежи на обжалване от МС, в качеството му на орган, приел обжалваното постановление.

В законово определения срок, МС ще предприеме действия за обжалване пред по-горната инстанция на определението за спиране на действието на част от текстовете от методиката. До произнасянето на по-горната инстанция текстовете от методиката ще продължат да се прилагат.

Сподели в: