Върни се горе

 

 

 


BG051PO001 – 6.2.18 -0001

  „Нови възможности за лекарите в България”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще! 

                                                                                                                      
 

 

 

Във връзка с обявения от Министерство на здравеопазването краен срок: 10.06.2014 г. (вторник), за подаване на заявления от лекари-специализанти и лекари-специализанти по дентална медицина за финансиране по проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001 „Нови възможности за лекарите в България”, уведомяваме всички заинтересовани за следното:

 

 

 

Във връзка с допълнително необходимо време за техническа обработка на подадените заявления, обявяването на класирането се отлага за 16.06.2014 г. (понеделник).

 

Класирането ще бъде публикувано на интернет страницата на Министерство на здравеопазването: http://www.mh.government.bg/, в рубрика „Текущи проекти“, под-рубрика „Проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“, секция „Нови възможности за лекарите в България“, точка III. Класиране.

 

Моля да ни извините за причиненото неудобство!

 

Сподели в: