Върни се горе

        На 24 март, т.г. се проведе конкурс за длъжността „директор” на НЦОЗА. След провеждането на конкурса, конкурсната комисия е съставила протокол, подписан от министъра на здравеопазването.

         След това са изготвени писма до кандидатите, с което лицата са уведомени за резултатите от конкурса. Писмата са подписани от министъра на здравеопазването и са изпратени с обратна разписка до участвалите в конкурса кандидати в определения от КТ срок. 

          Към момента няма публично обявени резултати от конкурса. 
 
 

Сподели в: