Върни се горе

До г-н Ангелов, прокурор във ВАП

Копие: г-н Иван Гешев – Главен прокурор

 

Уважаеми господин Ангелов,

Във връзка с Ваше писмо разпространено в медиите, а впоследствие получено в Министерството на здравеопазването, давам изчерпателни отговори на поставените въпроси.

Бих предпочел кореспонденцията между нашите институции да не се води чрез медиите, но нямам против, ако предпочитате тази форма. Тя ми позволява освен Вас, отново да запозная обществото с действията на Министерството на здравеопазването.

По въпроса за Национален оперативен план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2 и прилаганите мерки Ви информирам:

Националният оперативен план не е административен нормативен акт, с който да се създават права и задължения за гражданите и институциите, а план, създаден за да даде предвидимост, последователност, логика и условия за подобрена организация на борбата със епидемията от SARS-CoV-2. Конкретните противоепидемични мерки за територията на страната се прилагат в условие на обвързана компетентност със заповед на министъра на здравеопазването, по предложение на главния държавен здравен инспектор, съгласно чл. 63, ал. 4 на Закона за здравето. Министерството на здравеопазването следва стриктно определения със закона ред. Нашите експерти следят внимателно епидемичната ситуация. Всеки доклад на главния държавен здравен инспектор, с който се предлага промяна в противоепидемичните мерки, се разглежда в кратки срокове и се предприемат предвидените в закона действия на базата на експертна оценка на противоепидемичната обстановка. 

Законът също така предвижда противоепидемични мерки да могат да се налагат и за отделна административна област - чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето. Това става със заповед на директора на РЗИ, съгласувана с главния държавен здравен инспектор. Предвид регистрирания повишен брой случаи на положителни тестове за  SARS-CoV-2 в областите Бургас и Велико Търново, там бе командирован главният държавен здравен инспектор доц. Кунчев. Той и директорите на РЗИ -Бургас д-р Паздеров и на РЗИ-Велико Търново д-р Недева са преценили, че на този етап не се налага въвеждане на допълнителни ограничителни мерки в двете области.

Действащите към момента противоепидемични мерки са съобразени с мненията на експертите и са публикувани на интернет страницата на МЗ.

По отношение на прилагането на трета доза ваксини Ви информирам, че лекарствените продукти в страната според действащото законодателство се прилагат съгласно показанията и в дози, посочени в кратката характеристика на продукта, която се регистрира от регулаторните органи – Европейска агенция по лекарствата за всички страни членки на ЕС и Изпълнителна агенция по лекарства за България. Министерството на здравеопазването няма законови правомощия да пуска и спира лекарствени продукти на пазара, както и да определя в какви дози да се прилагат. В кратката характеристика на нито една от прилаганите в страната ваксини срещу SARS-CoV-2 не се предвижда прилагане на „бустерна“ доза. Министерството на здравеопазването има готовност да организира поставянето на такава доза, веднага след като регулаторният орган – Европейската агенция по лекарствата, регистрира съответните промени в кратката характеристика на продуктите.

По отношение на искането Ви за становище на МЗ относно „започването на следващата учебна година и какви ограничителни мерки следва да бъдат прилагани“, Ви информирам, че МЗ не издава такива становища. Конкретните противоепидемични мерки ще бъдат приети, след съгласуване с Министерството на образованието и науката, с които работим в тясно сътрудничество.

По отношение на контрола по прилагането на противоепидемичните мерки Ви информирам, че беше проведена среща с директорите на всички регионални здравни инспекции в страната, на която им е възложено да изготвят списък с рискови обекти от гледна точка на разпространението на вируса и да засилят контрола върху тях. На 6.08.2021 г. е издадена съвместна заповед на министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи и министъра на земеделието и храните за извършване  на съвместни проверки от контролните органи на трите ведомства. Всяка седмица контролните органи предоставят отчет за извършената контролна дейност. За последната седмица от 16 до 22 август в страната са извършени 3389 (три хиляди триста осемдесет и девет) проверки на обекти с обществено предназначение. Министерството на здравеопазването, чрез своите представители в областните щабове, препоръча настоятелно на кметовете на общини, чрез своите инспекторати и общинска полиция също да засилят контролната си дейност, особено в градския транспорт. Отделна среща по въпроса бе проведена и с кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова. 

По въпроса за прилагането на социално-икономически мерки за подкрепа на засегнатите от пандемията лица Ви информирам, че същите не са в определените от закона отговорности и задължения на Министерството на здравеопазването.

По отношение на въпроса дали МЗ е осигурило необходимите лекарствени средства, нужни за лечение на пациенти с COVID-19, отговорът е да, осигурени са съобразно заложените в Национален оперативен план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2 индикатори. Същото се отнася и за осигуряването на функционирането на лечебните заведения за болнична помощ. Макар да не сте ме питали, използвам случая да Ви информирам, че съвместно с НЗОК и БЛС работим по създаването на процедура за амбулаторно лечение на болни с COVID-19, което допълнително да облекчи натиска върху болниците. 

По въпросите за провеждането на информационна кампания Ви информирам, че в бюджета на МЗ за 2021 година за тази цел са предвидени малко над 10 000 лева. Въпреки наследения оскъден ресурс, извършваме последователна кампания за информиране на населението, като за пълнота ще изброя част от действията, предприети от Министерството на здравеопазването или от други лица по наше настояване и съгласувани с нас:

На основание чл. 89 от ЗРТ от 10 май т. г. националните телевизии започнаха излъчването на информационен клип за ваксинацията.

-           Информационен клип за ползата от ваксинацията, изработен от Представителството на Европейската комисия в България с подкрепата на МЗ също се излъчваше в телевизионния и радиоефир.

-           Информационен банер за ползите от ваксинацията, разработен от Представителството на Европейската комисия в България, се разпространява и към момента в частни медии, които безвъзмездно се включиха във ваксинационната кампания, подкрепена от МЗ.

-           Публикуване във Facebook страницата на МЗ на инфографики (текст със снимка/текст с анимирано изображение), както и кратки видеа за популяризиране ползите от ваксиницията срещу COVID-19, за митовете и истините за ваксините, за страничните реакции, за етапите на клиничните проучвания, за надеждността и ефективността на ваксините, както и за достъпа до ваксини, осигурен на всички български граждани.

-           Отпечатване на 300 000 броя информационни брошури, тип Флаер А5, съдържащи информация за ваксините на достъпен език.

-           Около 200 000 от изготвените от Министерството на здравеопазването брошури се разпространяват от Български пощи във всички пощенски клонове в страната.

-           Част от брошурите са разпространени чрез РЗИ-Кюстендил, БЧК-Перник, Община Габрово, район Искър, Областна администрация Хасково и др., както и от Главно мюфтийство, които се включиха със свои инициативи във ваксинационната кампания на Министерство на здравеопазването.

-           Популяризиране на ползите от ваксинацията, ефикасността и безопасността на ваксините, възможните очаквани странични реакции, етапите на клиничните проучвания, значението на приложението на ваксините при различните възрастови групи, при лица, страдащи от хронични заболявания във Facebook страницата на Министерство на здравеопазването.

-           Интервюта и експертни становища от медици за ползите от ваксинацията се публикуват ежедневно на страницата на МЗ в социалната мрежа, които биват препечатани както от печатни медии, така и от електронните медии.

-           Българската телеграфна агенция създаде нарочна рубрика за COVID-19 и ваксинацията, достъпът до информацията в която е безплатен и не изисква абонамент.

-           Проведени са срещи с Офиса на СЗО в България, с Уницеф, с Представителството на ЕК у нас, с Българския червен кръст за съвместни инициативи, които да повишат общественото доверие във ваксините.

-           Министерството на здравеопазването разчита на националните и регионални медии, до които регулярно разпространява материали и осигурява респонденти по темите ваксини и ваксинационна кампания.

-           Политическото ръководство и експертите на Министерството на здравеопазването във всяко свое медийно участие акцентират върху ползите от ваксинацията;

-           Ежеседмично Министерство на здравеопазването публикува информация за изнесените ваксинационни пунктове в страната.

-           Периодично обществеността се информира за новите варианти на COVID-19.

-           В рамките на информационната кампания се организират събития тип дискусия за ваксините и ползата от имунизацията срещу COVID-19, в които участват представители на МЗ, на РЗИ, лекари и лица от конкретното населено място.

-           Проведена бе среща със здравните медиатори, на която бяха набелязани конкретни мерки как да се завиши имунизационното покритие сред ромската общност.

-           Съвместно със Столична община бе организирана дискусия с част от пасторите в квартал „Христо Ботев“, на която бяха разяснени ползите от ваксинацията.

-           Създаден бе и Обществен съвет за повишаване на информираността сред населението за ползите от ваксините. В него са включени представители на религиозните общности, на медиите, водещи експерти в областта на психологията, социологията, спорта и културата и български учени, които се включиха в кампанията като говорители за ползата от ваксинацията.

-           Като част от обществения съвет оперната певица Александрина Пендачанска съдейства за организирането на изнесен ваксинационен пункт по време фестивала на изкуствата в Копривщица „Мастер ОФ Арт“, който ще се проведе в периода 25 август-29 август.

-           Организиране съвместно с МОН на дискусии с учители и директори на образователни институции, на които с видеопослания участват над 20 специалисти, които отговарят на въпросите за ваксинацията.

-           Министерството на младежта и спорта също се ангажира с ваксинационната кампания и в тото пунктовете в цялата страна са разположени информационните материали, предоставени от Представителството на Европейската комисия в България.

-           Предоставяне периодично на информация за разпространението на новите варианти на вируса, установени чрез целогеномно секвениране

-           Обмисля се съвместно с Министерство на културата провеждането на кампания под мотото „Подкрепи българската култура, сложи си ваксина.“

-           Съвместно с европейския комисар по здравеопазването Стела Кириакиду бе посетен ваксинационен пункт и бе декларирана ангажираността на Европейската комисия към ваксинационния процес в България.

-           Обсъжда се с Министерство на икономиката механизъм за поощрение на бизнеси и предприятия, чиито персонал е изцяло ваксиниран.

-           Проведени са редица срещи с представители на НСОРБ и кметове на тема как да се разшири ваксинационният обхват по места.

-           Футболистите от ЦСКА-София излязоха на мач с тениски с призив „Ваксината спасява!“

-           Спортистите от ЦСКА-София и Лудогорец подкрепиха усилията на МЗ за увеличаване на имунизационното покритие сред населението и се ваксинираха публично.

-           В ход е подготовката на кампания с подкрепата на мобилните оператори.

-           В кампанията се включи и Българска болнична асоциация с интервюта с лекари, които обясняват ползите от ваксинацията

-           На рок фестивала в село Миндя популярни лица ще отправят призив хората да се ваксинират

-           Областният управител на Плевен Марио Тодоров организира инициативата "Да" на ваксинацията!".

-           Към кампанията се включиха всички мотоклубове от Плевен, които организираха мотообиколка по централните улици "С шума на мотори хората да се събудят за добрата идея".

-           Световният шампион по бокс Детелин Далаклиев направи свое видео обръщение към съгражданите си.

-           Инициативата подкрепиха и от фолклорен танцов клуб "Северняците" с ръководител Джейлян Демирев, които изнесоха голям концерт на площада в Плевен с призиви за имунизация.

-           Областният управител на Сливен също се включи във ваксинационната кампания с редица инициативи. Със съдействието на кметовете на четирите общини и работодатели от Област Сливен са проведени информационни срещи за ползата от ваксинацията срещу COVID-19. От РЗИ-Сливен са изготвени информационни материали, които са предоставени на кметове, работодатели, служби по трудова медицина, медиатори и пастори. Във фирми от областта са проведени срещи с работници и служители, на които е представена презентация за значението на ваксините. Областна администрация Сливен предостави дискове и флашки с презентацията на РЗИ-Сливен на общините, кметовете, кметските наместници, пасторите, читалищата и личните лекари. Със съдействие на РУО-Сливен са изпратени информационни материали на директори на училища и детски градини. За ангажиране на вниманието на хора от рисковите групи в провеждането на информационна кампания на регионално ниво за ползите от ваксиниране със съдействие на проф. д-р Иван Димитров, директор на Филиал Сливен към Медицински университет-Варна, е създаден информационен клип с участие на студенти от филиала, който е разпространен в медиите и в лечебните заведения.

-           Министерството на здравеопазването заедно с доброволци от Българския червен кръст започнаха съвместна акция за ползите от ваксинацията в страната. На 24 август бяха раздавани информационни брошури за безопасността и ефективността на ваксините на два пункта в София- пред метростанция Сердика и пред НДК. На 26 август, четвъртък, от 11 часа акцията стартира пред общината в Пловдив, като в 12:30 доброволците брошури се раздават в кв. „Капана“ в града. На 27 август, петък, акцията на БЧК е и в град Варна. В 11 часа доброволците раздават брошури в Морската градина, а в 12:30 – пред Катедрален храм "Успение Богородично". На 31 август, вторник, от 11 часа инициативата ще започне пред общината в Бургас, ще продължи по ул. „Богориди“ и в 12:30 младежите ще раздават брошури в Морската градина.

В заключение искам да Ви благодаря за поставените въпроси и проявената загриженост. Ако предоставената информация не е достатъчна, то моля не се колебайте да се свържете с мен и да поискате допълнителна такава или разяснения по вече предоставената.

Считам, освен това, че за да бъде успешна, борбата с пандемията трябва да се води от всички институции, в рамките на техните компетенции. В тази връзка позволете на свой ред да се обърна, чрез Вас, към органите на прокуратурата от цялата страна с призив да обмислите възможностите за по-активно участие на прокуратурата в контрола по спазването на противоепидемичните мерки.

Ще Ви бъда благодарен също, ако ме информирате дали са предприети някакви действия по отношение на разпространени чрез медии сигнали за издаване на фалшиви сертификати за ваксинации и други нарушения, носещи белези на престъпления.

На интернет страницата на МЗ е публикуван и изготвен от НЦОЗА Анализ на причините за извънредната смъртност, която регистрираме у нас от началото на пандемията до сега, в случай че представлява интерес за прокуратурата.  

Моля, приемете моите най-добри пожелания!

Д-р Стойчо Кацаров – министър на здравеопазването 

ПП

Мисля, че чл. 145, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт, на който се позовавате за искането на посочената по-горе информация, не Ви дава такова право. По този въпрос има няколко произнасяния на Конституционния съд, например Решение № 6 от 06.06.2017 г. на КС на РБ по к.д. № 15 / 2016 г.

Поради голямата ми заетост, свързана с настъпващата пандемична вълна, нямам време да влизам в правен спор, а и както споменах в началото, се радвам да споделя с обществеността тази информация.

С.К.

Сподели в: